PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Nyttige links fra Fredericia Spildevand og Energi A/S


Miljøstyrelsen - www.mst.dk

Teknologisk institut - www.teknologisk.dk

Tre-for - www.tre-for.dk

Fredericia Kommune - www.fredericia.dk

Naturstyrelsen - www.naturstyrelsen.dk

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforeningen - www.danva.dk

Det Digitale Vandselskab - www.detdigitalevandselskab.dk

Klimatilpasning - www.klimatilpasning.dk - Ekstrem nedbør

Fosyningssekretariatet - www.kfst.dk/Vandtilsyn 


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk