PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Planer for renovering af kloakledningerne

Vi arbejder løbende med at vedligholde vores kloakledninger. For at foretage en priotering af hvor vi skal sanere ledninger først, samles alt kendt viden af vores system - drifterfaringer, hydraulik, tv, borgerhenvendelse, rotteanmeldelser.
Oplysningerne bliver så samlet i en database, der foretager en priotering udfra de forudsætninger vi sætter. Denne priotering kan udlæses i lister eller på kort. Prioteringen er et øjebliksbillede af vores viden på nuværende tidspunkt. Vi får løbende yderligere oplysninger, flere rotteanmeldelser og borgerhenvendelser, der evt. kan ændre prioriteringsrækkefølgen.

Se kort over de områder, hvor der er planlagt kloaksaneringsarbejde.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk