PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Industri

Denne side henvender sig til erhvervsdrivende virksomheder som søger information til at tilslutte eller øge afledningen til kloakken.

Du hører hjemme i industrikategorien såfremt du udleder andet en almindeligt spildevand fra mennesker.

Det er Fredericia Spildevand's mål at fremme godt samarbejde mellem virksomhederne og Spildevandsselskabet. Virksomhedernes fokus er ofte ikke spildevand, så derfor vil vi som specialister inden for dette område, gerne stå til rådighed med hjælp og vejledning, således at vi i fællesskab kan sikre en effektive rensning af spildevandet.

Industrien i Fredericia bidrager med ca. 85% af den samlede belastning af Fredericia Centralrenseanlæg, og derfor er denne del af meget stor vigtighed for renseanlæggets drift. Da renseanlægget yder det bedste ved en jævn og stabil forsyning, er det af meget stor vigtighed, at samarbejdet mellem virksomhederne og spildevandsselskabet er godt.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk