PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Centralrenseanlægget

Fredericia Centralrenseanlæg er Danmarks 2. største renseanlæg, og har en kapacitet på 420.000 PE.

Renseanlægget har i dag et opland på ca. 25,5 km2, hvoraf ca. 10,3 km2 er fælles-kloakeret. Kloaksystemet omfatter et ledningsnet med i alt 60 overløbsbygværker, 50 sparebassiner, 65 regnvandsbassiner og 130 pumpestationer.

De væsentligste industrier i oplandet er et olieraffinaderi, en olieterminal for råolie, en gødningsfabrik, et bryggeri, mejerier og et osteri.

Indbyggertallet i oplandet er ca. 50.000

Tjek dette link, hvis du vil vide hvordan et renseanlæg fungerer - Sådan fungerer et renseanlæg
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk