PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Byggemodninger

Når du skal lave et byggemodningsprojekt skal du indledningsvist kontakte Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE), samt vej- og planafdelingen i Fredericia Kommune.
I samarbejde med FRSE indgås en aftale om projektets spildevandsanlæg- herunder eksempelvis dimensionering af kloakanlægget, betingelser for overdragelse af kloakanlægget til FRSE og økonomi vedr. både tilslutningsbidrag og godtgørelse af kloakanlæggets værdi.
Aftalen med FRSE skal være underskrevet af begge parter inden projektet igangsættes.

Kloakprojektet skal som minimum indeholde:
- En kloakplan med angivelse af dimensioner, materialer, koter, fald mv.
- En længdeprofil af kloakledningerne.
- En tegning af evt. regnvandsbassiner, pumpestationer og bygværker.

Du kan henvende dig til FRSE vedr. oplysninger om hvilke dimensioneringsforudsætninger, der skal overholdes. Du kan få oplysninger om krav vedr. vejanlægget hos vejafdelingen i Fredericia Kommune.

Det kan tage op til 3 måneder at behandle et byggemodningsprojekt.

Du kan kontakte FRSE på tlf. 76 20 71 00. 


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk