PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Nørrebrogade-kvarteret

Nørrebrogadekvarteret skal over de næste 9 – 10 år semisepareres, og derfor er FRSE godt i gang med forundersøgelser, som skal bruges til den videre planlægning af området.
Vi har kørt tv i hele området, samt der er sket opmåling af brøndene i den sydlige del.
Der skal nu udføres miljø- og geotekniske boringer i den sydlige del.
Vi forventer at starte gravearbejdet i slutningen af marts, og berørte grundejere vil blive orienteret inden.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk