PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Betalingsvedtægter

Betaling af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag er fastsat i lov om betalingsregler og i Fredericia Spildevand og Energi's betalingsvedtægt.
Den gældende betalingsvedtægt findes her.
Bilag 1 
Bilag 2


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk