PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Afsluttende etape af Strandvejsledningen

16-10-2018

Fredericia Spildevand og Energi A/S har siden 2015 været i gang med at renovere en af vores vitale ledninger. Ledningen, der renoveres, er en af de vigtigste ledninger i spildevandssystemet i Fredericia Kommune og kaldes i dagligtale for Bryggeriledningen eller Strandvejsledningen. Ledningen modtager bl.a. spildevand fra oplandet nord for Fredericia, imellem Trelde og Pjedsted, de to byer inklusive. Men også spildevand fra Nordbyen og de større industrier, samt hele Fredericia By føres til ledningen som ender ved Rensningsanlægget.

Nu renoveres den sidste del af strækket. Det drejer sig om strækket fra Jernbanegade, via Indre Ringvej og forbi krydset ved Holstensvej. Entreprenør Per Aarsleff A/S, som har udført de tidligere renoveringer af ledningen, har vundet udbuddet og skal udføre strømpeforingen af den sidste strækning af ledningen. Renoveringen foretages med en såkaldt strømpeforing, hvor man skaber et nyt rør indeni det gamle ved hjælp af en blød polyesterstrømpe, der installeres i det gamle rør og derefter hærdes ved hjælp af varme. Opgaven udføres i perioden fra oktober til jul 2018. Entreprenøren er allerede i gang med de forberedende arbejder, mens selve installationen af strømpen vil blive foretaget i november. Når installationen af strømpen er foretaget, forventes det, at ledningen kan anvendes i 100 år mere. 

I forbindelse med renoveringen, vil Per Aarsleff A/S opstille pumper, som skal sikre forsyningssikkerheden for alle de områder, der anvender ledningen. Samtidig etablerer entreprenøren en rørbro over Strandvejen, på samme måde som det er sket ved tidligere installationer. Pumperne, der opstilles, skal tilsammen kunne håndtere de vandmængder, der kommer i dagligdagen, men skal også kunne håndtere de regnvandsmængder som kan komme ved ekstreme hændelser. Per Aarsleff A/S opstiller pumper som til sammen har en kapacitet på over 1.000 liter pr. sekund.       

Ledningen, som renoveres, har en diameter på imellem 1,20 og 1,40 meter og er anlagt for lidt over 40 år siden. Dog har ledningen været udsat for en stor belastning af svovlbrinte, som langsomt opløser cementen i betonet og da ledningen modtager vand fra et stort område, er det valgt at renovere den nu for at sikre en høj forsyningssikkerhed.

Strømpen produceres af Per Aarsleff A/S og køres til Fredericia pakket ind i is for at hindre hærdningsprocessen i at starte før strømpen er på plads i Strandvejsledningen. I forbindelse med renoveringen vil Per Aarsleff A/S føre de lange strømper ind i rørene og udvide strømpen ved hjælp af vand. Vandet vil herefter blive varmet op for at få materialet til at hærde. Når strømpen er hærdet, har den samme styrke som et normalt rør og kan tåle de samme belastninger.

Arbejdet forventes færdig i december, hvor både ledningen og brøndene forventes renoveret og klar til at håndtere spildevandet i mange år fremover. Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk