PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Rotter

Da rotter kan være aktive smittebærere af alvorlige sygdomme, er det vigtigt, at man får dem bekæmpet. Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter. Opgaven udføres af Fredericia Spildevand A/S for Fredericia Kommune.

Hvis du har rotter, har du derfor også pligt til at indberette/anmelde det til kommunen via nedenstående link. Kommunen foretager registrering af anmeldelsen og videresender denne til Kommunens rottebekæmpelse, uden omkostning for dig. Når rotterne er fjernet, er det din pligt at sikre din ejendom mod at få rotter igen.
 


  • Online anmeldelse af rotter - klik her

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk