PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Inden du graver

Hvis du ønsker at tilkoble, ændre eller reparere afløbsinstallationerne i jorden må det kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Du skal søge tilladelse hos Fredericia Kommune, hvis du laver en ny afløbsinstallation eller ændre på eksisterende installationer. Denne anmeldelse kan anvendes. Anmeldelsen skal foretages af en autoriseret kloakmester, der også skal underskrive anmeldelsen.

Hvis arbejdet kræver at du skal grave i en offentlig eller privat fælles vej, skal du desuden søge en særskilt tilladelse hos vejmyndigheden.

Gravearbejdet skal udføres af en graveaktør, fx. entreprenør, der skal søge oplysninger hos LER (ledningsEjerRegistret).

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk